Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2013

czarnelilie
7082 d452 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaOhyeah Ohyeah
czarnelilie
  Uczyła się być sama ze sobą. Potrzebowała tego. Zawsze była
z "kimś".
— Janusz Leon Wiśniewski -Łóżko
Reposted fromIriss Iriss viamyselfandi myselfandi
czarnelilie
Czasem kiedy mówię, że wszystko u mnie w porządku chciałabym, żeby ktoś spojrzał mi w oczy, uściskał mocno i powiedział... Wiem, że wcale tak nie jest, jestem przy tobie.
— ;)
Reposted frompieprzycto pieprzycto
czarnelilie
6457 40bd 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via3freya 3freya
czarnelilie

jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.

Reposted frommyselfandi myselfandi
czarnelilie
Kiedy jed­no ser­ce nie chce czuć, dru­gie od­czu­wa ból podwójnie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
czarnelilie
Tylko to tracimy, z czego
rezygnujemy.
— Ernst von Feuchtersleben
Reposted frommywonderland mywonderland
czarnelilie
6147 63a6 390
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial
czarnelilie
Jeśli nie mamy wpływu na to co się stanie to...
po co się przejmować?
— Yoh Asakura
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 via3freya 3freya
czarnelilie

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Yoh Asakura
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 via3freya 3freya
0893 d2c3 390
Reposted fromfaun-hime faun-hime via3freya 3freya
czarnelilie
To przykre kiedy po tylu latach znajomości , nagle ludzie wymazują nas ze swojej pamięci.
— ...
Reposted frompieprzycto pieprzycto
czarnelilie
Dziewczyna, która wybacza błędy chłopakowi - nie jest łatwowierna. Ona go kocha i ma nadzieje,ze ten idiota nareszcie się zmieni.
Reposted frompieprzycto pieprzycto
czarnelilie
  -Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi , wykluczającymi się nawzajem pragnieniami!
— Sylvia Plath
Reposted fromIriss Iriss via3freya 3freya
czarnelilie
5684 45ca 390
Reposted fromrisky risky via3freya 3freya
czarnelilie
6876 74df 390
Reposted fromHopeMotherOfFools HopeMotherOfFools via3freya 3freya
czarnelilie
5448 68fe 390
Reposted fromniewychowana niewychowana via3freya 3freya
czarnelilie
Tylko muzyka potrafi dać mi tchnienie w największych chwilach zwątpienia.
— just me.
Reposted from3freya 3freya
czarnelilie
- Czego Ci brakuje najbardziej?
- Naszych rozmów. I pytania: Co jutro robimy?
— ...
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl